Ptaki są dla wielu z nas jedyną formą dzikiej przyrody, którą każdy z nas spotyka na co dzień.

Wizja konkursu Ptak Roku

Konkurs Ptak Roku dąży do świata, w którym ludzie i ptaki żyją w harmonii. W którym ludzie odpowiedzialnie podziwiają przyrodę, starają się ją zrozumieć. Gdzie dobro zwierzą jest brane pod uwagę w procesach eksploatacji i wykorzystywania przyrody w sposób zrównoważony dla siebie, dla ptaków i dla innych organizmów.

Konkurs Ptak Roku zajmuje się promocją ptaków, ich środowiska i przyrody jako całości. Poprzez nasze działania  motywujemy do tego samego społeczeństwo. Konkurs Ptak Roku promuje niezależnie ochronę przyrody na podstawie wiedzę naukową oraz wspomaga rozwój ornitologii i ochrony ptaków.

Poprzez łączenie ludzi, aby doceniali, cieszyli się i chronili ptaki i przyrodę, Konkurs Ptak Roku i nasi zwolennicy budują lepszą przyszłość dla wszystkich. Osiągamy to poprzez ochronę przyrody, zaangażowanie społeczne.

Konkurs Ptak Roku jest programem mającym na celu działalność w zakresie wspierania i prowadzenia:

  • Programy edukacyjne dla dorosłych, dzieci i rodzin.
  • Przywracanie i ochrona siedlisk.
  • Ochrona ptaków.

Misja konkursu Ptak Roku

Misją konkursu Ptak Roku jest przywracanie i ochrona naturalnych ekosystemów, skupiając się na ptakach, innych i ich siedliskach dla dobra ludzkości i różnorodności biologicznej Ziemi.

Napisz do nas

Ptak Roku

ul. Zimowa 8

05-500 Nowa Iwiczna

Konkurs Ptak Roku 2024

Oddaj głos na swojego ulubionego ptaka i dowiedz się więcej o polskiej faunie!