Konkurs Ptak Roku. Głosowanie na Ptak Roku w Polsce

Ptaki są dla wielu z nas jedyną formą dzikiej przyrody, którą każdy z nas spotyka na co dzień.

Konkurs Ptak Roku to nie tylko wydarzenie mające na celu wybranie najbardziej wyjątkowego ptaka, ale przede wszystkim inicjatywa skierowana ku budowaniu harmonijnego świata, w którym ludzie i ptaki współistnieją ze sobą. Wzięcie udziału w tym konkursie niesie za sobą szereg korzyści, które sięgają daleko poza samą radość z obserwacji piękna ptaków.

Jedną z głównych korzyści wynikających z uczestnictwa w Konkursie Ptak Roku jest promowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialnego podejścia do przyrody. Ludzie, zaangażowani w konkurs, stają się ambasadorami ochrony środowiska, inspirując innych do zrozumienia i szacunku dla przyrody. Wspieranie ekosystemów, edukacja i ochrona siedlisk stają się priorytetem, co przekłada się na zrównoważony rozwój dla ludzi, ptaków i innych organizmów.

Emocje towarzyszące konkursowi są niezapomniane i budujące. Obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku, zdobywanie wiedzy na temat różnorodności gatunkowej i zachowań tych pięknych istot, generuje nie tylko fascynację, ale także poczucie bliskości z przyrodą. Uczestnicy Konkursu na wybór ptaka roku w Polsce doświadczają emocji związanych z zaangażowaniem społecznym, poczuciem przynależności do wspólnoty dbającej o środowisko i chęcią wniesienia pozytywnego wkładu w ochronę przyrody.

Konkurs Ptak Roku nie tylko stawia ptaki w centrum uwagi, ale również aktywnie działa na rzecz ochrony ich siedlisk. Przywracanie naturalnych ekosystemów przyczynia się do utrzymania równowagi biologicznej na naszej planecie. Ochrona ptaków staje się nieodłącznym elementem misji konkursu, co sprawia, że uczestnicy doświadczają satysfakcji z przyczyniania się do utrzymania różnorodności biologicznej Ziemi.

Wspólne zaangażowanie w programy edukacyjne dla dorosłych, dzieci i rodzin tworzy społeczność, która razem dąży do zbudowania lepszej przyszłości dla wszystkich istot. Konkurs Ptak Roku nie tylko nagradza piękno ptaków, ale również inspiruje do zmiany postaw i działań na rzecz ochrony środowiska, sprawiając, że uczestnicy stają się aktywnymi strażnikami przyrody.

Wizja konkursu Ptak Roku

Konkurs Ptak Roku dąży do świata, w którym ludzie i ptaki żyją w harmonii. W którym ludzie odpowiedzialnie podziwiają przyrodę, starają się ją zrozumieć. Gdzie dobro zwierzą jest brane pod uwagę w procesach eksploatacji i wykorzystywania przyrody w sposób zrównoważony dla siebie, dla ptaków i dla innych organizmów.

Konkurs Ptak Roku zajmuje się promocją ptaków, ich środowiska i przyrody jako całości. Poprzez nasze działania  motywujemy do tego samego społeczeństwo. Konkurs Ptak Roku promuje niezależnie ochronę przyrody na podstawie wiedzę naukową oraz wspomaga rozwój ornitologii i ochrony ptaków.

Poprzez łączenie ludzi, aby doceniali, cieszyli się i chronili ptaki i przyrodę, Konkurs Ptak Roku i nasi zwolennicy budują lepszą przyszłość dla wszystkich. Osiągamy to poprzez ochronę przyrody, zaangażowanie społeczne.

Konkurs Ptak Roku jest programem mającym na celu działalność w zakresie wspierania i prowadzenia:

  • Programy edukacyjne dla dorosłych, dzieci i rodzin.
  • Przywracanie i ochrona siedlisk.
  • Ochrona ptaków. 

Misja konkursu Ptak Roku

Misją konkursu Ptak Roku jest przywracanie i ochrona naturalnych ekosystemów, skupiając się na ptakach, innych i ich siedliskach dla dobra ludzkości i różnorodności biologicznej Ziemi.

Napisz do nas

Ptak Roku

ul. Zimowa 8

05-500 Nowa Iwiczna

Konkurs Ptak Roku 2024

Oddaj głos na swojego ulubionego ptaka i dowiedz się więcej o polskiej faunie!