Ptak brzęczka. Ptak Locustella luscinioides

Brzęczka

Brzęczka, zewnętrznie jest bardzo zbliżony do trzcinniczka zwyczajnego (Acrocephalus scirpaceus). Brzęczka ma szeroki ogon, zaokrąglony i wyraźnie schodkowy. Upierzenie jest w dużej mierze brązowe. Prążki nad oczami są niewyraźne i krótkie.

Brzęczka to ptak śpiewający z rodziny świerszczaków (Locustellidae). Brzeczka śpiewa "szumiącą" pieśń podobną do pieśni świerszczaka zwyczajnego (Locustella naevia), który również zamieszkuje trzcinowiska, ale często tam, gdzie występują krzewy.

Brzęczka jest długodystansowym nocnym migrantem, którego główne zimowiska znajdują się między południowym skrajem Sahary a północnym skrajem zamkniętego lasu deszczowego w Afryce. Ptaki lęgowe Europy Zachodniej migrują w kierunku południowym - południowo-zachodnim, natomiast ptaki lęgowe Europy Środkowej i Wschodniej - w kierunku południowo-wschodnim. Szczyt migracji w Europie Środkowej przypada na pierwsze tygodnie sierpnia. Brzęczki można obserwować w Polsce do października. Brzęczki wracają na swoje lęgowiska w Europie Środkowej głównie w kwietniu.

Brzeczka jest pospolita, lokalnie częsty ptak lęgowy i letni w Europie Środkowej.

Brzeczka żyje rozległych trzcinowiskach z głównie wysoką trzciną (Phragmites australis) i niezbyt dużą zmiennością z inną roślinnością łęgową.

Brzęczka potrzebuje rozległych stref zamulenia w bogatych w składniki odżywcze jeziorach i torfowiskach. Tam stare trzciny służą jako miejsce do śpiewania. Unika terenów silnie zarośniętych, nawet jeśli teren spełnia inne jego wymagania. Przykładami siedlisk brzęczka są obszerne łąki z trzciną, trzcinowiska i zbiorniki wodne. W czasie migracji przebywa w podobnych obszarach, ale wykorzystuje też łąki ziołowe, a nawet łany zbóż.

U brzęczek nie występuje dymorfizm płciowy – obie płci ubarwione jednakowo.

Brzęczka występuje od zachodniej Europy i północno-zachodniej Afryki po Ural.

Wielkość brzęczki

Długość ciała brzęczki od 14 do 15 cm

Rozpiętość skrzydeł brzęczki od 18 do 21 cm.

Masa ciała brzęczki od 15 do 16 g.

Ile jaj skalda brzęczka?

Brzęczka składa 4 – 6 jaj.

Co je brzęczka?

Brzęczka jest owadożerna. W trzcinach szuka owadów i pająków, wspinając się na łodygi pod kątem. Często podpiera na skrzydłach, lub siedząc między dwoma łodygami.

Ptak podobny do brzęczki to trzcinniczek zwyczajny

Ptak podobny do brzęczki to trzcinniczek zwyczajny (Acrocephalus scirpaceus). Zarówno brzęczka jak i trzcinniczek są przeważnie brązowoszare z wierzchu, jasne pod spodem i posiadają wąską jasną pręgą na oczach. Brzęczka jest nieco bardziej zielonkawa na grzbiecie niż trzcinniczek ma jasnoczerwonobrązowe, czerwonawe pióra podogonowe, których nie posiada trzcinniczek.

Brzęczka ciekawostki

Populacja brzęczka w Polsce 28 000–52 000

Źródła zdjęć i treści:

 • Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012 wyd. 2015 Tomasz Chodkiewicz, Lechosław Kuczyński, Arkadiusz Sikora, Przemysław Chylarecki, Grzegorz Neubauer, Łukasz Ławicki, Tadeusz Stawarczyk.
 • Breeding Birds of Europe: Divers to Auks v. 1: A Photographic Handbook Autorzy: Alfred Limbrunner, Manfred Pforr.
 • Peterson Field Guide To Birds Of North America, Second Edition (Peterson Field Guides). Autor Roger Tory Peterson.
 • Ptaki krukowate Polski Autorzy: Leszek Jerzek , Brendan P. Kavanagh , Piotr Tryjanowski.
 • Przewodnik Collinsa. Autorzy: Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterstrom.
 • Ptaki The Sibley Guide to Birds, 2nd Edition (Sibley Guides). Autor: David Allen Sibley.
 • The Audubon Society Encyclopedia of North American Birds Autorzy: Terres, John K.
 • Europe's Birds. Autorzy: Andy Swash, Rob Hume, Hugh Harrop, Robert Still.
 • Encyklopedia ilustrowana. Autor: Andrzej G. Kruszewicz.
 • Ptaki Polski Dominik Marchowski com.pl.
 • Ptaki świata Autor: praca zbiorowa.
 • https://pl.wikipedia.org/
 • https://pixabay.com/

Napisz do nas

Ptak Roku

ul. Zimowa 8

05-500 Nowa Iwiczna

Konkurs Ptak Roku 2024

Oddaj głos na swojego ulubionego ptaka i dowiedz się więcej o polskiej faunie!